Folksam

Själva idén med en försäkring är att dela på risken. Här får kunderna också vara med och dela på vinsten. Och Folksam försäkrar nästan varannan svensk.

Folksam är ett ömsesidigt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Genom cirka 3 800 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige. Det överskott som inte behövs för att förbättra kunderbjudanden, går tillbaka till kunderna på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag.

Ner med foten

Sedan 2001 påverkar Folksam de företag bolaget äger via aktier genom etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Folksam förvaltar drygt 350 miljarder kronor. Det väger tungt när det är dags att sätta ner foten. För allt vi människor gör i livet har betydelse. Vad vi väljer, säger och köper. Eller vad vi inte köper. Genom vissa placeringskriterier väljer vi att påverka företagen att ta ansvar.

Hållbara samhällen

Vi är övertygade om att företag som ligger i framkant inom arbete med miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption är framtidens vinnare. Det finns många exempel på bolag som sett alltför kortsiktigt på sin verksamhet och därför gett sina ägare sämre avkastning. Folksams etiska placeringskriterier bygger på vad våra kunder tycker är viktigt. Det kastar ljus över vägen fram till ett hållbart samhälle.

Inga bonusar

Det är mycket prat om det här med chefsbonusar. Då kan det vara bra att veta, att kunder i Folksam inte behöver vara oroliga för det. Folksams ledning har helt enkelt inte några bonusar. Det är ett kundägt bolag. Därför stannar överskottet hos kunderna.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjuerna med Folksams public affairsanssvarige Mojtaba Ghodsi, vd Jens Henriksson, produktdirektör Daniel Eriksson, och Susanne Sjödin Svensson som är chef för regulatory affairs.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

54 020 000

Rörelseresultat 2018 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

4 000 000

Ägartyp

Försäkringstagarna

Jämställdhet

Anställda

4 056

Bransch

Livförsäkring och sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward