Folksam

Själva idén med en försäkring är att dela på risken. Här får kunderna också vara med och dela på vinsten. Och Folksam försäkrar nästan varannan svensk.

Folksamgruppen är ett ömsesidigt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Genom knappt 4 000 anställda och kontor spridda över landet försäkrar Folksamgruppen nästan varannan person i Sverige och över tre miljoner människor sparar långsiktigt till sin pension i bolaget. Det överskott som inte behövs för att förbättra kunderbjudanden, går tillbaka till kunderna i form av bland annat återbäring.

Ner med foten

Sedan 2001 påverkar Folksamgruppen de företag bolaget äger via aktier genom etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Folksam förvaltar 455 miljarder kronor. Det väger tungt när det är dags att sätta ner foten. För allt vi människor gör i livet har betydelse. Vad vi väljer, säger och köper. Eller vad vi inte köper. Genom vissa placeringskriterier väljer vi att påverka företagen att ta ansvar.

Hållbara samhällen

Vi är övertygade om att företag som ligger i framkant inom hållbarhetsarbete är framtidens vinnare. Det finns många exempel på bolag som sett alltför kortsiktigt på sin verksamhet och därför gett sina ägare sämre avkastning. Folksams etiska placeringskriterier bygger på vad våra kunder tycker är viktigt. Det kastar ljus över vägen fram till ett hållbart samhälle.

Inga bonusar

Det pratas ofta om det här med chefsbonusar. Då kan det vara bra att veta, att kunder i Folksamgruppen inte behöver vara oroliga för det. Folksamgruppens ledning har helt enkelt inte några bonusar. Det är ett kundägt bolag. Därför stannar överskottet hos kunderna.

 

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

54 351 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

4 000 000

Ägartyp

Försäkringstagare

Jämställdhet

Anställda

3 884

Bransch

Livförsäkring och sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward