Folkets Hus i Sundsvall

Föreningen Folkets Hus och Park i Sundsvall

Förening för nöjen med verksamhet inom hotell- och konferens, rekreation, upplevelser och underhållning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

87 136

Rörelseresultat 2022 (tkr)

11 141

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

6 586

Medlemmar

37

Medlemstyp

Producenter och konsumenter (organisationer)

Jämställdhet

Anställda

68

Bransch

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward