Folkets Hus i Sundsvall

Föreningen Folkets Hus och Park i Sundsvall

Förening för nöjen med verksamhet inom hotell- och konferens, rekreation, upplevelser och underhållning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

104 523

Rörelseresultat 2018 (tkr)

3 256

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

124

Medlemmar

41

Medlemstyp

Producenter och konsumenter

Jämställdhet

Anställda

96

Bransch

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade andra lokaler

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward