Flexilast

Flexilast Ekonomisk Förening

Flexilast är en komplett leverantör av transport- och entreprenadtjänster som bildades genom en fusion mellan Lastbilcentralen Eslöv Hörby och Bilfrakt Hässleholm år 2013.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

563 036

Rörelseresultat 2020 (tkr)

5 319

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

4 678

Medlemmar

99

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

50

Bransch

Vägtransport, godstrafik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward