Flexilast

Flexilast Ekonomisk Förening

Flexilast är en komplett leverantör av transport- och entreprenadtjänster som bildades genom en fusion mellan Lastbilcentralen Eslöv Hörby och Bilfrakt Hässleholm år 2013.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

583 002

Rörelseresultat 2018 (tkr)

6 025

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

5 712

Medlemmar

103

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

49

Bransch

Vägtransport, godstrafik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward