Flexilast

Flexilast Ekonomisk Förening

Flexilast är en komplett leverantör av transport- och entreprenadtjänster som bildades genom en fusion mellan Lastbilcentralen Eslöv Hörby och Bilfrakt Hässleholm år 2013.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

750 056

Rörelseresultat 2022 (tkr)

9 779

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

7 717

Medlemmar

95

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

56

Bransch

Vägtransport, godstrafik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward