Farmartjänst

Vänersborgs Farmartjänst Ekonomisk Förening

Med ett enda samtal kan du få så skilda saker gjorda som grönyteskötsel, uppsättning av säkerhetsstängsel, inhyrning av erfarna truckförare eller röjning av snö på stora fabrikstak. Bredden bland våra entreprenörer är enorm.

Farmartjänst har också fördelarna av att vara en rikstäckande organisation när det gäller avtal över regiongränser, centrala upphandlingar och samarbeten över hela landet.

Är du nöjd med de tjänster vi utför åt dig i en region, kan vi snabbt och med stor flexibilitet skaffa fram liknande tjänster någon annanstans, utan att det innebär mer jobb för dig som beställare.

Farmartjänst arbetar med alla. Från privatpersoner och små företag upp till kommuner och rikstäckande företag. Oavsett vem du är, så ger vi dig den service du behöver.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

37 248

Rörelseresultat 2016 (tkr)

-18

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

-44

Medlemmar

48

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

12

Bransch

Partihandel med virke och andra byggmaterial

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward