Falköpings Mejeri

Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening

Falköpings Mejeri ägs av ca 200 mjölkbönder på och omkring Falbygden. Ett 20-tal är anslutna till föreningen KRAV®.

På mejeriet arbetar drygt 70 personer med produktion, kvalitetskontroll och administration. Två tankbilar är sysselsatta med att köra mjölken från gårdarna till mejeriet medan 20 bilar som du lätt känner igen kör mjölken ut till butikerna.

Vi omsätter mer än 700 MSEK vilket motsvarar 150 miljoner liter mjölkråvara som förädlas och levereras i totalt 65 miljoner förpackningar av olika slag.

Våra ägare

Falköpings Mejeri ekonomisk förening ägs av 200 lantbrukare varav 153 var aktiva mjölkproducenter per den 31 januari 2014. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Västgöta Mjölkförädling och Västgöta Lagerterminal AB.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

1 542 588

Rörelseresultat 2020 (tkr)

21 768

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

20 663

Medlemmar

209

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

129

Bransch

Annan mejerivarutillverkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward