Dina Försäkringar

Vi är 13 försäkringsbolag med kontor på drygt 50 platser över hela landet och vi samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar.

Vårt samarbete garanterar vår produkt- och kompetensutveckling och ger oss en finansiell stabilitet.

Alla bolag i Dina Försäkringar har sina egna lokala namn, men symbolen och profilen är gemensam. Vi är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och alla bolag är direkt eller indirekt kundägda. Våra kunder är också nöjda med oss. Under de år vi varit med i kundnöjdhetsundersökningen SKI har vi toppat ligan eller varit god tvåa i klasserna Sakförsäkring och nöjdaste bilförsäkringskunder.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

2 578 893

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

219 000

Ägartyp

Försäkringstagarna

Jämställdhet

Anställda

456

Bransch

Sakförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward