Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning även online. Vi finns på 25 platser i landet, i stort sett i varje län.

Coompanion är kooperativet som är experter på att starta och utveckla tillsammansägda, kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning och företagsutveckling, även online. Vi är 120 medarbetare samt 1 000 medlemmar och finns på 25 platser i landet. Vi finns alltid  nära dig som vill starta företag tillsammans eller affärsutveckla ditt företag mot mer kooperativa arbetssätt. 

Resultat

År 2014 hjälpte vi 11 000 entreprenörer att starta företag. Vi startar 500 företag om året, främst inom tjänste- och kulturnäringarna och utvecklar ett hundratal kooperativa servicelösningar för regional utveckling som bensinmackar, hälsocentraler, skolor och livsmedelsbutiker. 70 procent av de företag vi är med och startar överlever efter fyra år. År 2014 omsatte vi tillsammans 120 Mkr. Coompanion startar och utvecklar 80 procent av Sveriges arbetsintegrerande sociala företag. 

Vårt främsta argument för kooperativt företagande

När människor med olika kompetenser och bakgrund tillsammans äger och driver företag ökar drivkraften och kreativiteten. Det ger tryggare, säkrare, starkare och mer långlivade företag. Vilket i sin tur är lönsamt för hela samhället. 

Vi jobbar för att framtiden ska vara full av företag som förenar det bästa av två världar, mänsklighet och lönsamhet. Smarta företag där delaktighet, hållbarhet och jämställdhet är lika viktigt som avkastning, tillväxt och kvartalsrapporter. Tack vare oss ska framtiden vara full av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Som på olika sätt ägs och drivs tillsammans. 

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering till en tredjedel gör det möjligt för oss att ge dig den initiala rådgivningen kostnadsfri.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward