Coompanion

Coompanion är rådgivaren för alla som vill förverkliga en idé tillsammans med andra. Vi är övertygade om att kooperativt entreprenörskap är grunden för ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning och information när du vill förverkliga en idé tillsammans med andra. Vi finns med som stöd och bollplank genom hela processen, från idé till löpande verksamhet. Du som företagare kan också vända dig till oss om du vill t ex samverka med andra företag, få stöd i affärsutveckling eller råd kring ägarskifte.

Coompanion finns alltid nära. Tillsammans är vi 120 medarbetare runtom i landet som arbetar utifrån 25 regionala Coompanionkontor, med sammanlagt runt 1 000 medlemmar. Vår rådgivning och information är kostnadsfri tack vare vårt uppdrag från svenska staten, som genom Tillväxtverket delfinansierar denna del av vår verksamhet tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer.

Kooperation gör skillnad

Kooperativt företagande bygger på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet värnas.

När människor med olika kompetenser och bakgrund tillsammans äger och driver företag ökar drivkraften och kreativiteten. Det ger tryggare, starkare och mer långlivade företag, vilket i sin tur skapar värde för hela samhället.

Vårt arbete resulterar i schyssta företag, företag som tar samhällsansvar och lokal utveckling i både landsbygd och stad. Det bidrar till en sund mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Vi vill att framtiden vara full av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag, som på olika sätt ägs och drivs tillsammans. Vi vet att kooperation gör skillnad, för både individ och samhälle.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward