Brukarkooperativet i Umeå

Verkar för att medlemmarna ska kunna leva ett självvalt och självstyrt liv med personlig assistans och dessutom främja medlemmarnas ekonomiska intresse beträffande personlig assistans.

Tillsammans arbetar vi för bästa tänkbara kvalitet på den personliga assistansen, där medlemmen och/eller den tillförordnade arbetsledaren tar ett stort ansvar för assistansen och vill engagera sig i kooperativet.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

39 185

Rörelseresultat 2018 (tkr)

915

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

1 109

Medlemmar

18

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

71

Bransch

Personlig assistans och boende

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward