Brittedal

Brittedals Elnät Ekonomisk Förening

Vi ansvarar för elnätet i och kring Hästveda samt i Hanaskog med omnejd. Vi producerar också egen el från ett vattenkraftverk.

Vi ansvarar för drift, underhåll och reinvesteringar i elnätet. Nätet är ungefär 1 010 km långt med ca 300 nätstationer och fler än 4 600 anslutningspunkter.

På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vi bygger ständigt ut nätet och arbetar med underhåll av alla våra anläggningar så att vi kan säkerställa elleveranserna ända hem till dig också i framtiden.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

92 174

Rörelseresultat 2022 (tkr)

9 867

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

9 396

Medlemmar

1 700

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

9

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward