Bostadsrätterna

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 9 800 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna.

Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är ca 9 800 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna. Vi bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation.

Genom ett medlemskap hos Bostadsrätterna får styrelsen i din bostadsrättsförening rådgivning inom juridik, teknik, ekonomi och tillgång till ett stort utbud av utbildningar samt en rad andra förmåner.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

50 349

Rörelseresultat 2022 (tkr)

2 990

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

7 485

Medlemmar

9 585

Medlemstyp

Konsumenter (brf)

Jämställdhet

Anställda

15

Bransch

Fastighetsförvaltning på uppdrag

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward