Bostadsrätterna

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 6 700 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna.

Vi bildades år 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. Fram till år 2011 hette vi bostadsrättsorganisationen SBC.

Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten och information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor.

Inom den ekonomiska föreningen sköts servicen inom föreningsverksamheten. En stor del av verksamheten består i att informera medlemsföreningar och bosparare, bland annat genom telefonrådgivning och via nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt och tidningen Din Bostadsrätt.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

40 877

Rörelseresultat 2018 (tkr)

-5 681

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

13 091

Medlemmar

8 328

Medlemstyp

Konsumenter (brf)

Jämställdhet

Anställda

11

Bransch

Fastighetsförvaltning på uppdrag

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward