Böskolan

Böskolans friskola Ekonomisk Förening

Böskolans friskola är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med en styrelse som till största delen består av vårdnadshavare.

1993 övergick Böskolan från kommunal till fristående verksamhet. Böskolans personal sätter lärandet i fokus och skolans elever har en hög måluppfyllelse, vilket innebär att de är väl förberedda inför fortsatta studier. I skolmiljön ska eleverna växa till trygga, självständiga individer med god självkänsla.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

39 449

Rörelseresultat 2018 (tkr)

1 226

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

1 243

Medlemmar

Ingen uppgift

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

48

Bransch

Utbildning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward