Böskolan

Böskolans friskola Ekonomisk Förening

Böskolans friskola är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med en styrelse som till största delen består av vårdnadshavare.

1993 övergick Böskolan från kommunal till fristående verksamhet. Böskolans personal sätter lärandet i fokus och skolans elever har en hög måluppfyllelse, vilket innebär att de är väl förberedda inför fortsatta studier. I skolmiljön ska eleverna växa till trygga, självständiga individer med god självkänsla.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

42 365

Rörelseresultat 2020 (tkr)

2 356

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

2 399

Medlemmar

286

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

47

Bransch

Grundskoleutbildning och förskoleklass

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward