Bliwa

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet.

Specialist på personriskförsäkring för grupper

Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som under 60 år specialiserat sig på personriskförsäkring för grupper av individer. Vi utvecklar försäkringar och tjänster i takt med att kundernas förutsättningar och behov förändras.

Ett kundägt försäkringsbolag

Försäkringstagarna är Bliwas ägare och de har möjlighet till inflytande och del av resultatet. Bliwas överskott går tillbaka till försäkringstagarna genom sänkta premier och förbättrade villkor.

Försäkringar för livet

Bliwas försäkringar ger trygghet om något oförutsett inträffar. Bliwa ger också hälsofrämjande stöd för att förebygga ohälsa. För Bliwas kunder innebär det friskare medarbetare, förbättrat verksamhetsresultat, ökad konkurrenskraft och lägre försäkringspremier.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

856 871

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

6 600

Ägartyp

Försäkringstagare (företag och organisationer)

Jämställdhet

Anställda

122

Bransch

Livförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward