Bjärke Energi

Bjärke Energi Ekonomisk Förening

Föreningen bildades år 1942 och hette då Mellbydalens elförening. Före dess var vi ett flertal olika små lokala eldistributionsområden som senare slogs samman till dagens företag.

Våra nätkunder finns i delar av Alingsås, Vårgårda, Lerum, Ale och Trollhättans kommuner. De flesta av kunderna är också andelsägare i den ekonomiska föreningen vilket innebär att de också äger oss.

År 1996 köpte vi in en panncentral, började leverera fjärrvärme och bytte namn till Bjärke Energi Ekonomisk Förening.

Samtidigt bildades ett helägt dotterbolag som heter Bjärke Energi Värme AB som bedriver skötsel och distribution av fjärrvärme i Sollebrunn. Då dotterbolaget även bedriver entreprenadverksamhet samt erbjuder bredbandsanslutning kortade vi namnet på dotterbolaget till Bjärke Energi AB.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward