Bjäre Kraft

Bjäre Kraft Ekonomisk Förening

Bjäre Kraft har idag drygt 12 000 elnätskunder och ungefär lika många bredbandskunder. Mycket fokus ligger på utbyggnad av fibernätet, där vi erbjuder tjänster som TV, internet, telefoni mm.

Vårt elnät är mycket driftsäkert, då vi numera har full reservkraft för alla större orter. Vi gillar förnyelsebar energi och äger 13 vindkraftverk.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

334 997

Rörelseresultat 2018 (tkr)

37 072

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

33 777

Medlemmar

9 716

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

61

Bransch

Generering av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward