Biometria

En fusion av föreningarna SDC, virkesmätningsföreningarna VMF Nord, Syd och Qbera

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning och redovisning. Vi är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, Syd och Qbera.

Biometria verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet.

Vi har uppdraget att genomföra en opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Genom detta arbete erbjuder vi en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Vi är 850 anställda med verksamhet i hela Sverige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

830 242

Rörelseresultat 2020 (tkr)

59 020

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

59 606

Medlemmar

268

Medlemstyp

Producenter (säljare och köpare)

Jämställdhet

Anställda

823

Bransch

Virkesmätning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward