Biometria

En fusion av föreningarna SDC, virkesmätningsföreningarna VMF Nord, Syd och Qbera

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning och redovisning. Vi är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, Syd och Qbera.

Biometria verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet.

Vi har uppdraget att genomföra en opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Genom detta arbete erbjuder vi en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Vi är 850 anställda med verksamhet i hela Sverige.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

Ingen uppgift

Rörelseresultat 2018 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

Ingen uppgift

Medlemmar

260

Medlemstyp

Ingen uppgift

Jämställdhet

Ingen uppgift

Anställda

850

Bransch

Virkesmätning och redovisning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward