Bergsprängningscentralen

Bergsprängningscentralen Ekonomisk Förening

Bergsprängningscentralen bildades 1974 som en paraplyorganisation för tio fristående bergsprängningsföretag.

Tanken med Bergsprängningscentralen var, då som nu, att den ska vara en förmedlingscentral av arbeten för medlemmarna, som genom att vara flera företag under samma paraply, blir starkare och kan ge bra och flexibel service till beställarna.

Medlemsantalet har varit tämligen konstant genom åren och de flesta av de nuvarande medlemmarna har varit med väldigt länge i föreningen.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

70 466

Rörelseresultat 2017 (tkr)

-1 277

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

-1 266

Medlemmar

8

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

2

Bransch

Bygg och anläggning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward