Bambi

Bambi Ekonomisk Förening

De kunskaper och erfarenheter som kom från att driva korttidshemmet utvecklades alltmer till ett helhetstänkande kring människor med omfattande behov av stöd och service.

Idag består Bambi ekonomisk förening av en unik kombination av tjänster och verksamheter, alla särskilt anpassade för just den här målgruppen.

Affärsidén är att erbjuda högkvalitativ och personligt utformad service till människor med omfattande funktionsnedsättningar och ett utvecklande arbete med goda arbetsvillkor för medarbetarna.

Kooperativet har utvecklats till ett modernt företag som administrerar personlig assistans, avlösarservice och driver LSS-verksamheter. De olika verksamheterna har en kontinuerlig och positiv inverkan på varandra och det är just detta som är Bambis styrka.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

66 963

Rörelseresultat 2022 (tkr)

-413

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

-500

Medlemmar

23

Medlemstyp

Konsumenter

Jämställdhet

Anställda

134

Bransch

Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward