Arla

Ett lantbrukskooperativt mejeriföretag med 13 500 mjölkbönder och ägare i sju länder. Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Uppbyggnaden av dagens mejerikoncern startade då svenska Arla och danska MD Foods gick samman år 2000.

Hos Arla är mjölkbönderna både ägare till föreningen och leverantörer av mjölken. I den kooperativa företagsformen har de inflytande enligt principen en medlem, en röst.

Laga nåt gott idag

Arla jobbar för att sätta allt de gör i ett större sammanhang. Till exempel genom att erbjuda produkter som är tillverkade nära och i samklang med naturen. Ett konkret exempel är att hela tiden skapa nya och spännande recept. Målsättningen är att inspirera matlagningen hemma i alla svenska kök.

Påverkan tillsammans

På de orter där Arla är verksamma är de ofta en stor arbetsgivare. För att bidra till samhällets utveckling byggs långsiktiga relationer med människor, företag och organisationer. Ingen kan förändra världen på egen hand, men i det lokala sammanhanget kan det göra skillnad.

Ekologiska varor

Arlas ekologiska mjölk har till exempel funnits i över 20 år. Idag är Arla inte bara Sveriges utan också världens största producent av ekologiska mejerivaror. 467 svenska Arlagårdar producerar mjölk till fler än 80 svenska ekologiska produkter.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

111 656 000

Rörelseresultat 2020 (tkr)

4 804 000

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

4 049 000

Medlemmar

9 406

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

20 020

Bransch

Mejerivarutillverkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward