Arbetsgivarföreningen KFO

För företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle

För att driva en hållbar verksamhet behövs mer än en stark vilja och en bra affärsidé. Ibland behövs det stöd från erfarna rådgivare. Vi kan det här med kollektivavtal, företagande och arbetsrätt.

Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Inflytande och demokrati

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och viljan att göra skillnad. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo.

Kollektivavtal

KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Vi har nästan 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 98 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivarförening.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward