Alecta

Alecta finns till för att ge människor ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att erbjuda pensionsförsäkring, sjukförsäkring och ersättning till efterlevande. Vår vision är att vara världens mest effektiva pensionsbolag.

Redan för 100 år sedan fanns en ambition hos svenska arbetsgivare och deras anställda att man ska kunna leva tryggt även när man av olika skäl inte kan arbeta. Det är bakgrunden till att Alecta grundades för snart 100 år sedan, och det är syftet med vår verksamhet än idag.

På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar vi idag tjänstepensioner åt 33 000 företag och drygt 2 miljoner privatkunder. Vår specialisering, vårt fokus på låga kostnader och våra stordriftsfördelar gör att vi kan bli riktigt effektiva. Och eftersom vi ägs av våra kunder går hela vinsten till dem i form av lägre pensionskostnader för företagen och högre pensioner till de anställda.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

66 200 000

Rörelseresultat 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

Ingen uppgift

Ägare

2 635 000

Ägartyp

Försäkringstagarna

Jämställdhet

Anställda

378

Bransch

Livförsäkring

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward