Ale El

Ale Elförening Ekonomisk Förening

Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsföretag som äger och underhåller elnätet i Ale och delar av Lilla Edets kommun.

Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt. Vårt elnät består av 270 km luftledning, 780 km kabel i mark och 400 transformatorstationer.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

129 441

Rörelseresultat 2018 (tkr)

13 845

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

12 208

Medlemmar

2 377

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

31

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward