Akkafrakt

Akkafrakt i Skåne Ekonomisk Förening

Akkafrakt är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Kunderna finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

1 003 400

Rörelseresultat 2022 (tkr)

42 621

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

45 567

Medlemmar

125

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

57

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward