Akkafrakt

Akkafrakt i Skåne Ekonomisk Förening

Akkafrakt är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Kunderna finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

751 113

Rörelseresultat 2020 (tkr)

16 815

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

19 369

Medlemmar

129

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

53

Bransch

Övriga stödtjänster till transport

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward