Kooperativt och ömsesidigt affärsforum

Välkommen på affärsforum 29-30 juni!

Svensk Kooperation bjuder in till Kooperativt och Ömsesidigt Affärsforum, den 29-30 juni 2022. Inbjudan riktar sig till ordförande, styrelser, vd:ar, ledningsgrupper och andra nyckelpersoner i Svensk Kooperations medlemsföretag.

Vi träffas från lunch till lunch på Vår Gård i Saltsjöbaden. Vi utlovar spännande samtal som kan föda nya tankar och ge ny kunskap. Fokus ligger på inspiration och intressanta möten mellan ledningarna för kooperativa och ömsesidiga företag. Vi kommer att fördjupa oss inom två angelägna framtidsfrågor: kooperation och unga samt kooperationens roll för utvecklingen av hela Sverige.

Kooperativt och Ömsesidigt Affärsforum är en betydelsefull mötesplats för Svensk Kooperations medlemsföretag. Forumet ordnas vartannat år, men hade uppehåll under pandemin. Nu kan vi äntligen få mötas igen – vi ser fram emot att träffa er!


date_rangeDatum

Onsdagen den 29 juni – torsdag 30 juni 2022

date_rangeTid

Lunch till lunch (Kl 12.00 29 juni – kl 13.00 30 juni)

location_onPlats

Vår Gård, Saltsjöbaden utanför Stockholm

account_balance_walletDeltagaravgift

6000 kr per person, inkluderar konferens, kost och logi (enkelrum)

editAnmälan

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 1 juni.

 

Anmälan

 

Program 29-30 juni

Dag 1

11.00 Registrering och kaffe

12.00 Med framtiden i fokus
Svensk Kooperations ordförande Anna Karin Hatt inleder tillsammans med moderator Angeli S Hederberg.

12.30 Lunch

13.30 Kooperation är framtidsmodellen
Samtal med Micael Dahlén om varför kooperation är mer spännande än någonsin. Han menar att den kooperativa idén att tillsammans lösa samhällsutmaningar har alla möjligheter att åter bli en framtidsmodell. Micael är författare, föreläsare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm.

14.30 Kaffe och nybakt

15.00 I huvudet på professorn: Unga och engagemang
Johan von Essen krossar myter och berättar om gynnsamma förutsättningar för att fler unga ska engagera sig. Johan är professor vid Centrum för civil- samhällesforskning vid Marie Cederschiöld Högskola.

16.00 Paus

16.15 Kooperationens roll för utveckling av hela Sverige
Tre exempel på hur den kooperativa företagsformen bidrar till landsbygdsutveckling och löser aktuella samhällsutmaningar i hela landet.

Erica Lundgren, vd, OK Västerbotten, berättar hur macken i byn transformeras till en servicehub och blir ett nav för ett levande län.

Bengt Karlström, ledamot, Skålans Byaråd, berättar om kooperativet som driver ett helt samhälle och får bygden att blomstra.

Henric Barkman, medgrundare till Swinga, berättar om Sveriges första kooperativt ägda app för delningsekonomi som stärker lokalsamhället och skapar en plattform för hållbar användning av resurser.

17.00 Egen tid

18.00 Visning: Vår Gårds kooperativa konstskatt
Först till kvarn. Föranmälan sker i receptionen.

18.30 Godare tillsammans: Vinprovning
Maria Collsiöö, vinskribent och grundare av vinmagasinet Törst, guidar oss genom en specialkomponerad meny av viner från kooperativt ägda företag.

19.15 Middag och prisutdelning
Utdelning av Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling.

 

Dag 2

08.30 Backspegel och gemensamma reflektioner

08.45 Spaning om morgondagens kooperation
Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige, Filippa Drakander, styrelseledamot Riksbyggen och Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen blickar framåt och samtalar om ungas delaktighet och kooperationens roll för att utveckla hela Sverige.

09.30 Dialogforum: Kooperativ framtid i fokus
Parallella dialoger där du är med och sätter agendan. Lyft ämnen som ägarstyrning, affärsutveckling, hållbarhet, innovation eller andra aktuella kooperativa frågor. Genom metoden Open Space ges möjlighet till fördjupning, erfarenhetsutbyte och tillsammansskapande.

11.45 Summering och avslut
Svensk Kooperations vice ordförande Anders Dahlquist-Sjöberg avslutar forumet tillsammans med moderatorn.

12.00 Lunch och hemfärd

13.00Svensk Kooperations stämma 2022
Anmälan som representant för medlemsföretag görs i särskild ordning. Möjligt att delta som åhörare på stämman för alla som vill.