Förtroendevald revisor – att granska ur ett medlemsperspektiv

Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är viktig i de kooperativa och ömsesidiga företagen, och det finns på många håll ett behov av att tydliggöra rollen. Svensk Kooperation bjuder in till ett utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer i kooperativa företag och lekmannarevisorer i ömsesidiga företag.

Se inbjudan.