Forskarnätverk för kooperativa frågor

Den kooperativa sektorn är en viktig och betydande del av svenskt näringsliv, men för lite fokus läggs på kooperativa frågor inom just utbildning och forskning. För att öka intresset och kunskapen om kooperation och dess idéer har Svensk Kooperation därför initierat ett forskarnätverk.

glödlampa

Främja de kooperativa idéerna

Med syfte att skapa inspiration och byta erfarenheter kring forskning om kooperation, startades Svensk Kooperations forskarnätverk under våren 2021. Här samlas aktiva forskare i Sverige som skriver om och intresserar sig för kooperation och den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Många framstående forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige återfinns i Svensk Kooperations nätverk.

Inom nätverket ryms en stor ämnesmässig spännvidd bland forskarna i nätverket men där alla har en gemensam nämnare – intresset för kooperation och den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Svensk Kooperations forskarnätverk gör tillsammans och enskilt stor nytta för kunskapsutvecklingen på området.

mailVill du veta mer om Svensk Kooperations forskningsnätverk?

Kontakta