Företag med fokus på hur och varför – om kooperativt företagande i praktiken

En rapport från Coompanion Sverige av Curt-Olof Mann (2014). Rapporten syftar till att förklara hur kooperativt företagande fungerar i praktiken.

Läs rapporten.