Har du koll på framtidens sätt att driva affärer?

Ta del av foldern ”Har du koll på framtidens sätt att driva affärer?” här.

 

I den här foldern från Svensk Kooperation presenteras fakta om den kooperativa sektorn och den kooperativa affärsmodellens unicitet och fördelar.

I foldern får du ta del av intressant fakta och statistik om kooperation samt hur kooperationen ser ut i Sverige och om Svensk Kooperations uppdrag.