FN utser 2025 till kooperationens år

År 2025 blir kooperationens år. Det har FN beslutat och uppmanar samtidigt medlemsstaterna att främja kooperativt företagande och uppmärksamma denna globalt framgångsrika affärsmodell. Svensk Kooperation välkomnar det internationella kooperativa året och vill att initiativet ska leda till förbättrade villkor för kooperativa företag i Sverige och i världen.  

FN kraftsamlar för kooperation runt om i världen. FN:s generalförsamling har beslutat att 2025 ska vara det internationella året för kooperation (International Year of Cooperatives). Förra gången detta hände var 2012 och sedan dess har kooperationens fördelar och förutsättningar lyfts i både nya FN-resolutioner och rapporter. Bland annat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres i april 2023 en rapport om kooperationens bidrag till social utveckling när det gäller jobbskapande, hungerbekämpning och en tryggad livsmedelsförsörjning. Nu vill FN se ett helt år där kooperativt företagande uppmärksammas som globalt framgångsrik affärsmodell.

– Svensk Kooperation välkomnar FN:s beslut och ser fram emot att fira kooperationens år hela 2025. Initiativet är särskilt angeläget då såväl okunskapen som nyfikenheten på kooperation är stor. Det här är också en bra möjlighet för Svensk Kooperation och våra medlemsföretag att kommunicera kring den kooperativa företagsformens fördelar och potential, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

FN uppmanar samtidigt medlemsstaterna att främja kooperativ utveckling. FN pekar särskilt på behovet av att se över existerande lagstiftning och regelverk för att skapa en gynnsam miljö för kooperativa företag och deras konkurrenskraft samt att säkerställa tillgång till kapital och en rättvis skattelagstiftning.

– Att FN nu beslutat om ett kooperativt år är ett erkännande av kooperativa företags betydelse för samhällens utveckling och välstånd. Året skapar även ett momentum för regeringen att leverera på FN:s uppmaning om att gynna kooperativ utveckling i vårt land, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, vice ordförande Svensk Kooperation.

Läs mer om FN:s initiativ kring kooperation:

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se