Film om kooperationen i Sverige

Möt några som verkligen äger! Nu publicerar Svensk Kooperation en film som visar kraften i kooperationen. Här träffar du människor från kooperativa företag inom en mängd olika branscher, som tillsammans visar vikten av kooperation i dagens samhälle.

I filmen möter vi människor från exempelvis skogs-, livsmedels, bostads- och tjänstesektorn, som berättar vad det innebär att vara medlem och ägare av kooperativa företag. Samtidigt som filmen berättar om kooperationen i Sverige visar den också på den gemensamma värdegrund som alla kooperativa och ömsesidiga företag vilar på, oavsett bransch.

Möt några som äger – se filmen här

Kooperativa företag är livskraftiga

Den kooperativa sektorn växer år för år, och är en betydande del av svenskt näringsliv. De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen omsatte under 2020 totalt 494 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges BNP. Det visar 2021 års rapport Det kooperativa Sverige.

Den senaste statistiken visar en ökning i omsättning för de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen trots den pågående pandemin. Att sektorn står stadigt visar på kraften som finns i företagsformen. En tidigare rapport från Svensk Kooperation visar att kooperativa företag är mer livskraftiga än andra företag, med en överlevnadsgrad på nästan 90 procent.