Ett kooperativt företag med hjärtat i Värmland

Intervjupersonen har nu en annan position än när intervjun gjordes.

OK Värmland är ett kooperativt företag som ägs och drivs av sina medlemmar. Med uppdraget att bedriva verksamhet i hela Värmland på ett lönsamt och effektivt sätt, arbetar man på OK Värmland tillsammans med sina medlemmar för att få länet att blomstra. Detta genom moderna bensinstationer som möter kundens behov och förväntningar.

OK Värmland har funnits sedan 1934 och bestod till en början av flera föreningar som slogs i ihop i början av 60-talet. Idag är OK Värmland en ekonomisk förening med 65 000 medlemmar. De äger och driver 30 OKQ8-bensinstationer från Säffle i söder till Torsby i norr, varav 16 är bemannade. Det är med hjärtat för Värmlands län som OK Värmland vill fortsätta göra det möjligt att leva och verka här – och den kooperativa företagsformen är en förutsättning för uppdraget.

Vinsten går alltid tillbaka till kunderna och medlemmarna

OK Värmland har sitt hjärta i Värmlands landsbygd och städer. Målet är att skapa större värde för sina medlemmar och kunder. Därför vill man att vinsten alltid ska gå tillbaka till medlemmarna och Värmland i sin helhet.

– Vi tar våra beslut utifrån andra värden än enbart ekonomiska och vi tar stort ansvar för det område vi verkar inom. Våra vinster stannar ”hemma” genom att vi återinvesterar våra vinster i stället för att det tas hem av en eller ett fåtal ägare, säger Stefan Särnehed, vd på OK Värmland.

Kooperation innebär fördelar för många

Som kooperativt företag har medlemmarna i OK Värmland en viktig roll. De får aktivt vara med och påverka hur verksamheten ska bedrivas och ta del av vinsten. Samtidigt bidrar man genom sitt medlemskap till flera positiva konsekvenser, bland annat en mer levande landsbygd, fler jobbtillfällen och mer attraktiva kommuner. Förutom vinsterna för medlemmarna, innebär kooperationen fördelar också för medarbetarna.

– Att vårt företag är kooperativt är en förutsättning för oss då vi är många gemensamma ägare som har en uppgift. För medlemmarna innebär det att de delar på vinsten samtidigt som vi jobbar för att ge bästa möjliga service på så många platser som det är möjligt. För medarbetarna ger detta en stabil arbetsgivare som är långsiktig, säger Stefan.

OK Värmland består av 16 distrikt, där varje distrikt har två ägarombud. Ägarombudens uppgift är att företräda medlemmarna och föra fram önskemål och synpunkter till företagsledningen eller styrelsen. Genom ägarombuden säkerställer man att medlemmarnas röst verkligen blir hörd.

Stora möjligheter för kooperation i framtiden

Med sitt framtidstänk för OK Värmlands verksamhet i stort, ser Stefan många möjligheter för även den kooperativa företagsformen framöver. Han menar att kooperation är ett långsiktigt och hållbart sätt att bedriva affärer.

– Den kooperativa företagsformen kommer i framtiden vara en stor del av samhället. Som jag ser det är det bästa sättet att ta sig an utmaningar i samhället för att svara upp mot människors behov.