Engagemang och kunskap för det svenska lantbruket

Det gemensamma ägandet gör verklig skillnad för framtiden, menar Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek är en liten bank med en stor uppgift. Ända sedan 1836 har den genom finansiering av jord- och skogsbrukares företagande och boende bidragit till ett rikare liv i hela landet. Idag är det en av Sveriges tio största banker, och erbjuder finansiell hjälp till alla dess cirka 37 000 lånekunder och medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Det är en verksamhet som är byggd såväl med som för medlemmarna, menar Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek består av affärsverksamheten Landshypotek Bank och den ekonomiska föreningen Landshypotek Ekonomisk Förening. Som låntagare i banken blir man automatiskt medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening, som i sin tur äger Landshypotek Bank. Med över 180 år på nacken, är Landshypotek Bank en verksamhet som är präglad av såväl sin långa historia som sitt ständiga förändringsarbete och strävan att hela tiden möta kunderna på bästa sätt. Sedan ett par år tillbaka kan man som kund hos Landshypotek Bank både låna och spara pengar. Lån erbjuds till verksamma inom jord och skog samt husägare, medan sparande är öppet för alla hushåll och företag i Sverige. Fokus ligger på verksamhet utanför storstäderna, och huvuduppgiften är att finansiera satsningar inom jord- och skogsbruket.

Medlemsnyttan fastslagen i stadgarna

Att Landshypotek Bank är ägd av sina medlemmar är av stor vikt för hela verksamheten. Per-Olof beskriver att banken och dess kunder är en gemenskap, där själva ägandet gör verklig skillnad för verksamheten.

– Det blir stor skillnad i en verksamhet som är byggd för kunderna och ägs av kunderna. Vår verksamhet är byggd med och för kunderna, vår vinst går tillbaka till våra kunder och vi bygger långsiktigt utifrån ett gemensamt syfte att konkurrenskraftigt finansiera det svenska jord- och skogsbruket. Det är ingen annan som står för det på bankmarknaden.

Medlemsnyttan som är central i Landshypoteks verksamhet visar sig på ett antal olika sätt. Genom att investera i Landshypotek får medlemmarna tillgång till årlig utdelning baserat på Landshypoteks resultat – de senaste fem åren har Landshypotek delat ut närmare 750 miljoner kronor till sina medlemmar. Genom representation från fullmäktige, regionala styrelser och föreningsstyrelsen, får medlemmarna dessutom vara med och påverka såväl ändamål som framtida riktning för banken.

– Vi som kunder blir utgångspunkt för all vår verksamhet och allt det som banken gör, fastställer Per-Olof.

Landsbygdens bank

Landshypotek i grund och botten ägs av jord- och skogsbrukare, vilket innebär att deras huvudsakliga mål mot ett levande jord- och skogsbruk blir gemensamt. Kunderna till banken finns främst utanför storstäderna, och fokus ligger på att ge människor i hela Sverige förutsättningar för ett hållbart och rikt liv. Verksamheten genomsyras av kooperativa principer såsom långsiktighet, hållbarhet och demokrati.

– Som kooperation får vi ett naturligt gemensamt syfte för verksamheten i att stärka svenska lantbruket och en långsiktighet med det gemensamma ägandet, menar Per-Olof. Det här skapar trygghet, gemensam vinst för bank och kund i en cirkulär ekonomi som också skapar långsiktig utvecklingskraft för oss alla som kunder.

Att Landshypotek Bank har varit landsbygdens bank sedan 1836 sätter också större krav på lokal närvaro. Företagsmarknadsaffären drivs av cirka 70 medarbetare på 19 kontor runt om i landet. Dessutom stärks kundnärheten genom regionala medlemsorganisationer. Genom förtroendevalda inom den ekonomiska föreningar som verkar som lokala ambassadörer och värderare i sitt område, kan särskilda tjänster såsom förmånligt skogskonto och sparande utvecklas. Allt för att gynna och finansiera medlemmarnas satsningar och företagande inom jord- och skogsbruket.

Kooperation och hållbarhet hand i hand

Som kooperation brinner även Landshypotek för hållbarhet och socialt engagemang. För Landshypotek innebär detta att se på alla aspekter av verksamheten ur ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Hållbarhetstänket genomsyrar hela verksamheten, där såväl sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas. Genom att möjliggöra för satsningar i landsbygdsföretagande och bosättning utanför storstäderna och miljöanpassa verksamheten för att minska påverkan på klimatet, arbetar Landshypotek för en resurseffektiv och klimatpositiv verksamhet. Per-Olof är övertygad om att kooperativa värden som dessa behövs inför framtiden. Han menar att kooperation ligger i tiden, just på grund av grundvärdenas nutida relevans.

– Jag är övertygad om att den kooperativa företagsformen har framtiden för sig. Därför att den lyckas förena gemensamt engagemang och sunda värderingar på ett sätt som andra ägarformer har svårt att matcha.