En miljon medlemmar är en fantastisk tillgång

Jag lärde mig tidigt att man blir starkare i grupp och att olikheter berikar, säger Britt Hansson, vd på OK. Foto: Kristofer Samuelsson.

Att vara en god samhällsmedborgare, bidra till samhällsbyggnad, branschutveckling och hållbara lösningar. Det är en del av kooperationens DNA, menar Britt Hansson, vd och koncernchef i OK ekonomisk förening.

Britt Hansson låter glasklar när hon beskriver den kooperativa företagsformen:

– Kooperativ verksamhet är affärsverksamhet som samtidigt styrs av ekonomisk lönsamhet och samhällsansvar.

Innan Britt blev VD och koncernchef i OK ekonomisk förening ledde hon bland annat integrationsprojektet mellan OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S. Britt som är civilekonom, har tidigare varit CFO (finansdirektör) i OK-Q8 AB respektive McDonald’s Norden.

– Vårt delägda aktiebolag, OKQ8, präglas oerhört mycket av OK:s DNA och står i grunden för samma värden. Inom båda organisationer är det tydligt att samhällsansvar och ekonomisk nytta för ägarna samsas sida vid sida genom att bland annat erbjuda tjänster och produkter av bra kvalitet, som produceras på ett bra sätt med bra arbetsvillkor.

Att ta organisatoriskt ansvar är inget som Britt Hansson börjat med i vuxen ålder. Redan i mellanstadiet skolades hon i elevrådet och ungdomsföreningar.

– Jag lärde mig tidigt att man blir starkare i grupp och att olikheter berikar och gör gruppen ännu starkare. OK som ägs av 1 miljon medlemmar varav 560 000 är aktiva, är en enorm kraft!

Har du någon bild av kooperationen från din barndom?

– Jag minns att det var viktigt att man fick med sig kvittot hem när man var och handlade på Konsum. Det sparades i en plastpåse och sen satt mamma och mormor och räknade och summerade dem i ett anteckningsblock. Konsum i Örebro där jag växte upp var kanske slitet, men när jag kom till Stockholm i 20-årsåldern fanns det hur fräscha butiker som helst. Jag minns särskilt den i vid Järntorget i Gamla stan, vilken look and feel!

På vilket sätt är de kooperativa företagen en viktig del av näringslivet i Sverige?

– Kooperationen bidrar till utveckling och konkurrens i de branscher den verkar, till nytta för våra medlemmar och kunder. Alla seriösa företag är en viktig del av näringslivet i Sverige, oavsett associationsform.

– Kooperativa företag har också bidragit till att utveckla näringslivet genom att introducera nya produkter och koncept. Kooperationen har ofta varit föregångare, vi var till exempel först med blyfri bensin, snabbköp, sopnedkast, vita spisar, barnstugor och miljövänliga varor som Änglamark. OKQ8 var bland annat först i världen med källsortering på stationerna och att tillsätta etanol i bensinen.

– Vi måste gå ut och tala om vilken viktig spelare kooperationen är i det svenska samhället – hur många som arbetar i kooperativa företag, att vi bygger bostäder och att vi ser till att maten kommer från jord till bord. Allmänheten känner inte till andra företagsformer än aktiebolag. Vi måste bli lite kaxigare och synliggöra våra verksamheter.

Vad gör den samlade kooperationen för att fortsatt vara en kraft att räkna med på marknaden?

– En viktig faktor är att kooperationen tar stort samhällsansvar. Vi är en stor arbetsgivare med många verksamheter som vi ständigt utvecklar och investerar i. Därmed skapar vi också ytterligare arbetstillfällen.

Hur kan den kooperativa företagsformen gynna konkurrenskraft, affärsnytta och verksamhetsutveckling i just din bransch?

– Det som många företag idag kallar för sitt CSR-arbete har alltid varit en del av grundtanken i kooperativa företag. Att vara en god samhällsmedborgare, bidra till samhällsbyggnad, branschutveckling och hållbara lösningar, är en del av vårt DNA. Det är ingen nyhet för oss.

– Andra företagsformer har börjat komma ikapp oss på det området. Nu får de berätta för finansvärlden att tillverkningen av deras produkter sker på ett schysst sätt med schysst innehåll – annars åker de ut. Idag blir företag synade i frågor som för oss inom kooperationen alltid varit en självklarhet. Där har vi gått i bräschen och det ska vi vara stolta över.

– Andra får jättegärna jobba för ett bättre samhälle, för miljö och resursanvändning och ha eftertanke i alla affärer man gör. Det blir dessutom mer konkurrensneutralt när fler aktörer i en bransch tar sådana hänsyn.

Vilka hinder, utmaningar och möjligheter står kooperationen inför?

– Utmaningarna för hela kooperationen är att paketera vår grundidé, skapa och driva effektiva, lönsamma affärer och förmedla svaret på frågan varför vi finns på den marknad vi verkar. Det är jag övertygad om att vi kommer att kunna göra med så många kunniga, omvärldsorienterade, framåtblickande och nyfikna ägare. Det ger oss en oerhörd möjlighet.

– I vår bransch ligger en stor utmaning i att hitta en självklar plats i framtidens stadsmiljö. Vi ser en framtid där den gamla macken där drivmedlet var huvudsaken kommer att ersättas av servicestationer som är mycket mer. De ska vara knutpunkter i anslutning till kollektivtrafik och affärskvarter där du bland annat kan byta mellan bil och cykel eller kollektivtrafik. Medan du väntar på bussen eller laddar elbilen ska du kunna surfa trådlöst och äta frukost, lunch eller middag.

Många kooperativa organisationer har en företagsdel och en medlems- och värderingsburen gren. Är det en styrka eller svaghet?

– I OK ekonomisk förening ägs vi av medlemmarna. De finns inte i någon särskild medlemsgren. Det finns ingen motsättning i vårt ägande eller vår affärsverksamhet. Vi ser det snarare som en styrka. Föreningens värdegrund genomsyrar alla de bolag vi är äger, till exempel OKQ8, där våra medlemmar får sin ekonomisk nytta.

Vilka egenskaper gör dig till en bra ledare inom kooperationen?

– Min starkaste drivkraft är min nyfikenhet. Jag vill lära mig saker, utveckla, förbättra, lösa problem, kunna påverka och det får jag göra i min roll som vd och koncernchef i OK.

– Jag är mentor till några yngre ledare och brukar uppmana dem att satsa på något som de tycker verkar intressant och utmanande, inte stirra sig blinda på vad som ser bra ut i en CV. Arbetar man med något man tycker är utvecklande och intressant så gör man ett bra jobb och då blir man också sedd.

infoOm OK ekonomisk förening

  • OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga föreningar i Sverige.
  • Förutom OK Ekonomisk förening finns det ytterligare sex OK-föreningar med sammanlagt 300 000 medlemmar. Dessa är inte delägare i OK-Q8 AB, men samarbetar under samma varumärke. För kunderna är produkter och erbjudanden desamma över hela landet.
  • OK-Q8 AB bildades 1999 och ägs till hälften av OK Ekonomisk förening, den största av Sveriges OK-föreningar, som i sin tur ägs av över 1 miljon medlemmar. Den andra hälften ägs av Kuwait Petroleum International, ett statligt kuwaitiskt oljebolag.
  • 2012 slogs OK-Q8 AB ihop med Q8 Danmark A/S och har nu totalt 4 000 anställda och ytterligare ca 2 000 hos samarbetspartners och återförsäljare.