En hundraårig kooperation skapar möjligheter till samarbete

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

I samverkan med 11 200 bönder i Sverige och sex andra länder i Europa, arbetar Arla Foods mot ett och samma gemensamma mål – att producera prisvärda mejeriprodukter av hög kvalitet som gynnar både bönder, miljö och konsumenter. Bondekooperativet Arla är idag en de viktigaste aktörerna på marknaden när det gäller produktion av mejeriprodukter, och framgångsreceptet är att låta alla medlemmar ta lika stor plats i beslutsfattandet, menar vice ordförande Heléne Gunnarson.

Arla Foods är ett internationellt kooperativ som varit ägt av sina producerande bönder i över 100 år. Med gårdar i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna, är Arla en väletablerad förening som syftar till att producera mejeriprodukter av högsta kvalitet till alla sina kunder. Det är en väloljad maskin som inte hade varit möjlig utan samverkan från alla delägare i verksamheten – bönderna.

– Att vårt företag är kooperativt innebär att vi alla är medlemmar eller ägare på liknande vis, berättar Heléne. I och med det har vi alla en röst att påverka i vår demokratiska process; vi väljer förtroendevalda att lyssna på alla våra medlemmar och utifrån det kan vi ta beslut som gynnar oss alla. Alla ska ha möjlighet att göra sig hörda och lyssnade på.

En kooperation som gör gott

Utöver detta värdesätter Arla möjligheten att samtidigt kunna skapa ökade jobbmöjligheter för bönder och lantbrukare samt bidra till en godare miljö och ett mer levande landskap. Genom att arbeta i takt med årstiderna och därmed alltid låta naturen vara närvarande, kan Arla tillverka mejeriprodukter som är naturligt smakfulla och fulla med näring. Produkterna är dessutom närproducerade, vilket innebär att de gör gott både för individen och miljön i stort – det är nämligen 70 % av alla svenskar som har en Arlagård som sin närmaste mejerigård. Att miljön är ett stort fokus för Arla visar sig även i faktumet att bondekooperativet är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Arla som kooperation innebär alltså att det är bönderna som äger alla delar av verksamheten; allt från korna som producerar mjölken till arbetsmaskiner, transportmedel och lagerhus. Alla delar av kedjan ska sysselsättas, och därför bidrar Arla också till tusentals arbetstillfällen. Och i slutändan går all vinst tillbaka till bönderna. Målet, säger Hélene, är att erbjuda ett lantbruk i världsklass.

Ensam är stark, tillsammans är starkare

Heléne Gunnarson är övertygad om att kooperationen är det som gör Arla så framgångsrikt. Utöver posten som vice ordförande äger hon också en egen mejerigård i Tvååker, där hon tillsammans med sin man och barn producerar mejeriprodukter för Arla. Förutom den personliga vinningen i att själv kunna påverka sin verksamhet, innebär den kooperativa idéen för Heléne att hon har möjlighet att lära sig av andra bönder, och därmed utvecklas i sitt yrke och nå högre höjder.

– Som medlem i bondekooperativet får jag så många fler möjligheter att utvecklas än vad jag hade kunnat få om jag var själv. Tillsammans har vi möjlighet att bli bättre i vårt arbete genom att dela med oss av t.ex. ny innovation och forskning, och i nästa steg få avsättning för vår kvalitativa råvara till marknaden.

Det har alltså blivit allt viktigare för bönder idag att tänka på helheten av sin verksamhet, och på så sätt agera både innovatör och entreprenör. Därför är det just samarbetet och den fortsatta utvecklingen som Heléne anser kommer vara avgörande för den kooperativa företagsformen i framtiden. Kanske är det framför allt viktigt att den underliggande grundtanken att vilja påverka finns närvarande.

– För att möta den föränderliga värld vi lever i krävs det att vi också anpassar oss till vår marknad. I grunden måste vi känna att det vi gör bidrar med något till kollektivet för att nå ett framgångsrikt förändringsarbete.

Vad är då det bästa du kan göra som konsument när du står framför mejeridisken i affären? Välja Arla, menar Heléne. Detta för att du förutom att bidra till en bättre miljö, ökad biologisk mångfald och fler arbetsmöjligheter också bidrar till en historiskt framgångsrik kooperation där vinsten går tillbaka till producenterna.