Dubbelt så många kvinnor i ledande positioner på kooperativa företag

En ny jämförelse mellan kooperativa företag och börsbolag i Sverige visar att kooperativa företag har mer än dubbelt så många kvinnor som börsbolagen på vd- och ordförandeposten.

De kooperativa företagen fortsätter ligga före börsbolagen när det kommer till jämställdhet. Det visar en ny jämförelse gjord av Svensk Kooperation. Statistiken visar att de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en mer jämställd fördelning på centrala positioner som vd, styrelseordförande och ledningsgrupper. För båda företagsformerna visar siffrorna en mer jämställd representation jämfört med föregående år.

Jämförelse av andel kvinnor i ledande positioner

vd 2022 

27 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, jämfört med 13 procent hos börsbolagen. Det innebär en ökning med fem procentenheter för de kooperativa företagen och tre procentenheter för börsbolagen sedan 2021. Kooperativa företag har alltså dubbelt så många kvinnor på vd-posten som börsbolagen.

ordförande 2022 

20 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, jämfört med 9 procent av börsbolagen. Det är en ökning med fyra procentenheter för de kooperativa företagen och innebär att kooperativa företag har mer än dubbelt så många kvinnor som styrelseordförande än börsbolagen.

ledningsgrupper 2022 

I ledningsgrupper i de kooperativa företagen är 42 procent kvinnor, jämfört med 26 procent hos börsbolagen. Det är en ökning med två procent för både de kooperativa företagen och börsbolagen sedan föregående år.

Kvinnlig representation i styrelser

Till skillnad från vd-poster, ordförandeposter och ledningsgrupper har börsbolagen fler kvinnor i styrelserna än de största kooperativa företagen har. Börsbolagen har 35 procent kvinnor i styrelserna och de kooperativa företagen 27 procent.

Siffrorna om könsfördelningen i de kooperativa företagen kommer från rapporten Det kooperativa Sverige – de största företagen 2020, medan siffrorna om börsbolagen kommer från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021.

Vill du läsa mer om jämställdhet inom kooperation?

Om du är sugen på att fördjupa dig i ämnet jämställdhet inom kooperation, är du varmt välkommen att läsa Svensk Kooperations rapport Kooperationen vs aktiebolag – Vem är mest jämställd? från 2020.

I rapporten jämförs jämställdheten mellan de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen och börsbolag och mellan  mindre, nya kooperativa företag med aktiebolag i allmänhet. Jämförelsen visar att både stora och små kooperativa företag är mer jämställda än börsbolag och aktiebolag i allmänhet.