Dialogmöte om rollen för förtroendevalda revisorer

I många av våra kooperativa företag och organisationer pågår en diskussion om vad rollen som förtroendevald revisor innebär. Det är en roll som kan upplevas som oklar och otydlig.