Det kooperativa Sverige – de 100 största företagen

Varje år publicerar Svensk Kooperation en unik rapport om de 100 största kooperativa företagen och de nio rikstäckande ömsesidiga försäkringsbolagen i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om den kooperativa sektorn i Sverige och inspirera till ytterligare lärande om kooperativa och ömsesidiga företag.

Rapporten ”Det kooperativa Sverige”, eller 100-listan som den ibland kallas, är den enda i sitt slag som samlar fakta om de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. Faktan hämtas från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företagens hemsidor. Ända sedan den första rapporten kom år 2015 har den kooperativa sektorn växt för varje år, och omsättningsmässigt tittar vi på hundratals miljarder kronor sammanlagt varje år.

Läs den senaste rapporten

Visste du att…

1

 

…de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en omsättning på över 600 miljarder kronor.

 

2

 

…tillsammans har de 100 största kooperativa och ömsesidiga verksamheterna cirka 100 000 anställda.

 

3

 

…de 100 största företagen i den kooperativa sektorn är representerade i 17 olika branscher.

 

4

 

…i vår databas Goda affärer finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån till exempel omsättning, medlemmar och jämställdhet.