Det kooperativa Sverige – de största företagen 2021

Läs rapporten ”Det kooperativa Sverige – de största företagen 2021” här

 

Den här rapporten ger en sammanställning över de 100 största kooperativa företagen och de ömsesidiga företagen i Sverige 2021. I rapporten finns sammanställd fakta som ger unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige.

Uppgifterna har vi hämtat från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor och sedan sammanställt och analyserat.

Lär dig mer om kooperativa Sverige!

På Goda affärer kan du själv sortera och filtrera utifrån olika parametrar som antal anställda, jämställdhet och omsättning. På så sätt kan du få en tydligare bild av de kooperativa företagen i Sverige och jämföra dem.