Det kooperativa Sverige – de största företagen 2018

Den här rapporten ger en sammanställning över de 100 största kooperativa företagen och de ömsesidiga företagen i Sverige. I rapporten finns sammanställd fakta som ger unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen görs för femte året och omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige.

Uppgifterna har vi hämtat från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor och sedan sammanställt och analyserat.

Läs rapporten här:

Vad gör de största svenska kooperativa företagen?

Lär dig mer om de svenska kooperativa företagen!

På Goda affärer kan du själv sortera och filtrera utifrån olika parametrar som antal anställda, jämställdhet och omsättning och därigenom jämföra och få en tydligare bild av de kooperativa företagen i Sverige. Gå in och lär dig mer om företagen här:

Goda affärer