Det kooperativa är startpunkten och framtiden för Södra

Att ha engagerande medlemmar som varit med och byggt verksamheten ger goda förutsättningar för framtiden, menar Lotta Lyrå, vd för Södra.

Södra bildades ur idén om att man är starkare tillsammans. Idag är Södra den största skogsägarföreningen i Sverige, med 51 000 medlemmar. Den kooperativa ägarformen innebär ett långsiktigt och tydligt engagemang där gemensamma beslut fattas med nästa generation i åtanke. Det berättar Lotta Lyrå, vd för Södra Skogsägarna.

Södra Skogsägarna grundades 1938 och är en ekonomisk förening med 51 000 familjeskogsbrukare som medlemmar. Medlemmarna är både skogsägare och delägare i en skogsindustrikoncern, med 3 300 medarbetare runt om i världen.

På Södra är det just medlemmarna som till stor del byggt verksamheten och långsiktigt utvecklat organisationen. Det ger goda förutsättningar för att leda föreningen in i framtiden, menar Lotta.

​​– Att ha 51 000 engagerade ägare är en stor tillgång, men den får inte heller tas för given. Vi utvecklar därför hela tiden vårt kooperativa erbjudande och just nu pågår ett arbete med att stärka ägardialogen ytterligare. Det är ett sätt för oss att fortsätta utvecklas tillsammans med våra ägare.

Kooperation främjar mångfald och hållbart skogsbruk

Den kooperativa ägarformen innebär många fördelar, enligt Lotta – inte minst i Södras fall. Det handlar framför allt om en ökad mångfald och ett mer hållbart skogsbruk. Alla skogsägare har olika mål och med över femtio tusen skogsägande medlemmar, som levererar virke till industrin, skapas en naturlig mångfald i verksamheten.

– Vi brukar prata om att vi har 51 000 olika huvudkontor, som var och en bestämmer hur just deras skog ska skötas. Det hållbara skogsbruket står i centrum för många och efterfrågas av såväl kunder som samhället. Det innebär en konkurrensfördel både för oss och Södras medlemmar, säger Lotta.

Sammanslutningen handlar också om fördelar för både den enskilde och samhället. Med en stark skogsägarförening kan Södra ta vara på engagemanget som finns i hela Götaland och på så sätt upprätthålla en levande landsbygd. Dels genom att man kan leva av sin skog, dels genom arbetstillfällena som medlemmarna skapar. Det ger också landsbygden den uppmärksamhet som den behöver, menar Lotta.

Engagerade ägare en stor tillgång

​​– Att ha engagerade ägare, som känner så mycket för föreningen och sin skog, är en stor tillgång, menar Lotta.

Hon beskriver att det borgar för både långsiktighet i ägandet och engagemanget, att Södra som förening och företag kan utvecklas mycket av det. Inte minst är det viktigt i tider med snabba svängningar, där det är avgörande att hålla sig till sin långsiktiga och ursprungliga plan. Det gäller oavsett om det är planen för sitt skogsägande eller planen för föreningens framtida utveckling.

– För den enskilde skogsägaren innebär vår kooperation många möjligheter framöver, inte minst med koppling till vår ekonomiska modell, säger Lotta.

Modellen kallas Södramodellen och handlar om att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. De får ta del av vinsten från den gemensamma industrin, och med det kan värdet på virket fortsätta att växa år efter år.

En öppen dialog för en levande och demokratisk organisation

Lotta berättar att hon sätter stort värde på en öppen och konstruktiv dialog om frågorna som ligger närmast medlemmarna. Något som ger en stark känsla av att den demokratiska organisationen är verkligt levande.

– Framåt kommer vi satsa ännu mer på att fördjupa och utveckla vår kooperativa struktur. Vi jobbar för att stärka våra demokratiska processer, ha en tydligare och bättre kommunikation mot medlemmarna samt en levande dialog med ständig samverkan. Vi ska ha blicken framåt för att fortsätta skapa värde för våra medlemmar. Både på gamla och nya sätt. Vilken dag det än är på året och var vi än verkar i Södra så ska vi skapa värde för våra skogsägande medlemmar i Götaland.