Demokratisk styrning i rapporter om kooperativa koden

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag är ett ramverk Svensk Kooperation tagit fram för företag i den kooperativa sektorn. Koden är till för att tydliggöra och utveckla den demokratiska styrningen i de kooperativa företagen. Varje företag beskriver hur det görs i en årlig styrningsrapport. Samlingen av årets rapporter är nu tillgänglig.

Vad är den kooperativa koden?

Målet med den kooperativa koden är att förbättra transparensen kring de unika egenskaperna och affärslogiken hos kooperativa och ömsesidiga företag. Koden bygger på principen ”följ och förklara”, vilket innebär att företag ska redovisa och förklara tydligt hur de följer de åtta principer som finns i koden.

Vad ingår i styrningsrapporterna?

I styrningsrapporterna presenterar företagen bland annat sina demokratiska processer, hur valen görs på ett öppet sätt och hur de ser till att det sker en öppen kommunikation med deras medlemmar. Styrningsrapporterna tas fram av företagen varje år, och inkluderas i årsredovisningen eller redovisas till medlemmarna på annat sätt.

Svensk Kooperation samlar in och presenterar alla styrningsrapporter från de företag som antagit koden.

Varför behövs koden?

Den kooperativa koden och styrningsrapporterna betonar det unika med den kooperativa företagsformen – hur demokratisk styrning går till och hur företagen strävar efter att gynna sina medlemmar. Genom att granska styrningsrapporterna från de kooperativa och ömsesidiga företagen kan man få inblick i hur företagens medlemsdemokrati fungerar i praktiken.

Företagens styrningsrapporter samlade

Vill du lära dig mer om hur våra medlemsföretag som har antagit koden har tillämpat den? Klicka på varje företag och ta dig vidare till respektive styrningsrapport.

Coompanion Kalmar
Folksam Liv
Folksam Sak
Fonus
HSB
KF
Landshypotek
Lantmännen
LRF
Norra Skog
Norrmejerier
OK
OK Värmland
OK Västerbotten
Riksbyggen