Demokratideklaration undertecknad av Svensk Kooperation

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och Marie Nygren, ordförande för Svensk Kooperation undertecknar viktig demokratideklaration.

Svensk Kooperations ordförande Marie Nygren har idag undertecknat Deklaration för en stark demokrati, tillsammans med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Deklaration för en stark demokrati är initierad av kommittén Demokratin 100 år där de som undertecknar förbinder sig att genomföra särskilda externa och interna aktiviteter för att stödja och uppmärksamma demokratin. Demokratin i Sverige bärs även upp av de kooperativa och ömsesidiga företagen som tillsammans utgör det demokratiska näringslivet.

Kooperativa och ömsesidiga företag har en central roll för demokratins utveckling i Sverige, både historiskt och i nutid. Genom undertecknandet och demokratistärkande aktiviteter bidrar Svensk Kooperation till att öka kunskapen om det demokratiska näringslivets betydelse för demokratin.

Här kan du läsa mer om Svensk Kooperations åtaganden i enlighet med Deklaration för en stark demokrati. Deklaration för en stark demokrati är en del i kommittén Demokratin 100 års arbete med den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Här kan du läsa mer om deklarationen.