De utser årets kooperativa uppsats

Från vänster: Karin Hakelius, Anders Dahlquist-Sjöberg, Staffan Furusten, Linn Svärd, Johan Vamstad och Paul Christensson.

Nu är juryn till Svensk Kooperations uppsatspris utsedd. I juryn finns framstående forskare inom kooperation, representanter för studenter och från kooperativa företag.

Under 2021 kommer Svensk Kooperation att för första gången dela ut priset för bästa kooperativa uppsats. Med priset vill Svensk Kooperation uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. Förutom äran tilldelas vinnaren 25 000 kronor.

Juryn består i sin helhet av Staffan Furusten, professor i företagsekonomi på forskningscentrumet Score, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm; Karin Hakelius, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet; Johan Vamstad, lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola; Linn Svärd, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer; Paul Christensson, vice ordförande LRF och Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd KF.

För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan, senast den 15 september 2021. Mer information om uppsatstävlingen och nomineringen finns här.