De stora kooperativa företagen mer jämställda än börsbolagen

En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen i Sverige visar att kooperativa företag har en mer jämställd representation, med betydligt fler kvinnor på ledande positioner. Av de 100 största kooperativa företagen har 22 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för börsbolagen är 10 procent.

De kooperativa företagen tar täten före börsbolagen vad gäller jämställda ledningsgrupper och ledande befattningshavare som vd- och styrelseordförandeposter. En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen visar att de kooperativa företagen har en mer jämställd fördelning på alla dessa områden.

Jämställda 2021, vd22 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 10 procent hos börsbolagen

Jämställda 2021, ledningsgruppLedningsgrupperna i de kooperativa företagen består av i snitt 40 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 24 procent hos börsbolagen

Jämställda 2021, ordförande16 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med 8 procent hos börsbolagen

Kvinnor i styrelser

På ett område har börsbolagen en mer jämställd fördelning, vilket är styrelserna. Styrelserna i de 100 största kooperativa företagen har 30 procent kvinnor, vilket är något mindre än börsbolagens styrelser som har 34 procent kvinnor.

Siffrorna gällande könsfördelningen i de kooperativa företagen kommer från rapporten Det kooperativa Sverige – de största företagen 2019.

Uppgifterna om könsfördelningen för börsbolagens vd:ar, ordförande, ledningsgrupper och styrelser kommer från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020.

Mer läsning om jämställdhet inom kooperation

För den som vill fördjupa sig ytterligare i jämförelser mellan kooperativa företag och aktiebolag vad gäller jämställdhet och könsfördelning finns rapporten Kooperationen vs aktiebolag – Vem är mest jämställd? som Svensk Kooperation släppte år 2020.

I den rapporten jämförs mindre, nya kooperativa företag med aktiebolag i allmänhet. Resultatet visar att de mindre, nya kooperativa företagen är mer jämställda än aktiebolag. Bland de nya kooperativa företagen är 33 procent av vd:arna kvinnor, vilket är ungefär dubbelt så många som i aktiebolagen. I styrelserna för de nya kooperativa företagen är 34 procent kvinnor, jämfört med 20 procent i aktiebolagen. 34 procent av de nya kooperativa företagen har en kvinna som styrelseordförande, vilket är dubbelt så mycket som hos aktiebolagen.