Kooperationer förenar vinstmål med andra värden

Dagens Samhälle: Det finns en utbredd okunskap om kooperativa företag trots att de har ett högt förtroende hos allmänhet och politiker. Sektorns betydelse för näringslivet återspeglas heller inte i de partipolitiska förslagen i riksdagen.