Bibliografi över kooperativa och ömsesidiga företag

Bibliografin innehåller det som skrivits om kooperation i Sverige sedan år 2000. Det har inte gjorts någon sådan sammanställning sedan dåvarande Kooperativa Institutet gjorde det i mitten på 1990-talet. I denna bibliografi ingår forskningsrapporter, offentliga utredningar, rapporter och i viss mån även analyserande artiklar.