Att leva sina kooperativa principer: Tvärålunds byaförening utvecklar byn ihop

De sju kooperativa principerna fungerar som värdegrund för kooperativa företag över hela världen. Frivilligt och öppet medlemskap är den första kooperativa principen. I norra Sverige hittar vi Tvärålunds byaförening som visar hur ett inkluderande kooperativ kan skapa ett starkt engagemang och bidra till bygdens utveckling. 

Frivilligt och öppet medlemskap skapar möjligheter till utveckling

Tvärålunds byaförening har tagit den första kooperativa principen Frivilligt och öppet medlemskap på stort allvar. Principen innebär att kooperativa företag är öppna för alla som kan nyttja deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet och politisk eller religiös övertygelse.  Kooperativa företag bygger på sina medlemmars gemensamma krafter. Därför gäller det att välkomna, engagera och motivera alla medlemmar – och det har man verkligen lyckats med i Tvärålunds ekonomiska förening.

Medan vissa byar på den svenska landsbygden drabbas av utflyttning och nedläggning, har Tvärålund genom kooperativa medlemskrafter blomstrat och byggt nytt. Majoriteten av Tvärålunds 400 invånare är medlemmar i föreningen, och tillsammans har de lyckats locka både nya företag och invånare till bygden. Nu byggs nya bostäder och huspriserna har stigit.

Tvärålund visar att tillsammans är vi starka

Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativa företag genom sitt inkluderande medlemskap kan möta lokala behov och skapa en hållbar tillväxt. I den lilla byn i Västerbotten är alla invånare välkomna att gå med i föreningen och komma med idéer för att utveckla byn tillsammans. Föreningen drivs med och tack vare sina medlemmars engagemang. Vare sig det gäller gräsklippning av grönområden, ungdomsgård för låg- och mellanstadieelever eller deltagande i föreningens tåggrupp, drar de allra flesta sitt strå till stacken.

Kooperation är framgångsreceptet

Det är det brinnande engagemanget bland byborna som gjort att Tvärålund kunnat utvecklas till en levande by att längta till. Under de cirka 15 år som byaföreningen verkat, har de drivit igenom flera stora beslut som i högsta grad påverkat byns utveckling. Som när föreningen år 2015 drev igenom beslut och finansiering för en egen tågperrong i den lilla byn, vilket såväl underlättat för byns dagspendlare som lockat potentiella arbetsgivare och besökare till Tvärålund.

Gemensamt, frivilligt och ideellt engagemang i kombination med en brinnande kärlek för sin hemort kan åstadkomma mycket. Med sina engagerade medlemmar och inkluderande arbetssätt visar Tvärålunds byaförening hur framgångsrik lokal näringslivsutveckling kan bedrivas, tillsammans.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.