Att leva sina kooperativa principer: Södras medlemmar äger tillsammans

Alla kooperativa verksamheter har en gemensam värdegrund – de sju kooperativa principerna. Medlemmars ekonomiska deltagande är den tredje principen. I Sveriges största skogsägarförening Södra betyder det ett gemensamt ägande av skogsindustrin. Resultatet är långsiktig utdelning för medlemmarna.

Allt för att främja skogsbrukets långsiktiga lönsamhet

Den tredje kooperativa principen Medlemmars ekonomiska deltagande innebär att medlemmar i kooperativa företag bidrar på ett rättvist sätt till företagets kapital och på så sätt får rätt till delar av avkastningen som skapas. Medlemmarna utövar demokratisk kontroll över företagets kapital.

I verksamheten hos Södra skogsägarna, även kallad Södra, ligger den tredje principen till grund för uppdraget − att jobba hållbart och främja medlemmars lönsamhet. All verksamhet som Södra bedriver utgår från medlemmarnas skogsgårdar. Målet är att trygga avsättningen från medlemmarnas skog och ge medlemmarna del i de värden som skapas i deras egen industri. De kallar det Södramodellen.

Syftet med modellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. Vinstdelningen ger medlemmarna avkastning både på det virke man levererat det senaste året och det insatskapital man bidrar med. På så sätt fortsätter värdet på det virke som medlemmen säljer till Södra att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

Ägarskapet en del av skogsindustrins utveckling

Södra är ett gott exempel på hur kooperativa företag genom medlemmarnas ekonomiska delaktighet kan bidra till utvecklingen av en samhällsviktig industri. De vinster som skapas inom företaget kommer både från virket och från det insatskapital som medlemmarna har investerat i Södra. Tillsammans har medlemmarna bestämt att ungefär hälften av vinsten ska återinvesteras i industrin, genom exempelvis nya innovationer, produkter, sågverk och massabruk. Resten av vinsten delas ut till medlemmarna direkt.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.