Att leva sina kooperativa principer: Riksbyggen samarbetar för att bekämpa fattigdomen

Sju kooperativa principer utgör kooperationens gemensamma värdegrund. Den sjätte av dessa handlar om Samarbete mellan kooperativa företag och är en viktig princip för Riksbyggen. Via biståndsorganisationen We Effect samarbetar Riksbyggen med lokala kooperativa initiativ i utvecklingsländer för att hjälpa människor ur fattigdom.

Tillsammans är vi starka

Den sjätte kooperativa principen Samarbete innebär att kooperativa företag samarbetar på lokal, nationell, regional och internationell nivå för att stärka den kooperativa rörelsen och samtidigt tjäna sina medlemmars intressen. Riksbyggen har varit medlemmar i biståndsorganisationen We Effect i över 40 år. Genom engagemanget i We Effect hjälper och samarbetar Riksbyggen med kooperativ i fattigare länder. Ekonomiska bidrag från Riksbyggen stödjer arbetet med att ge människor värdiga bostäder och att stärka flickor och kvinnors utsatta situation – två avgörande delar för att bekämpa fattigdomen.

Bostäder minskar fattigdomen

Upp till 1,6 miljarder människor saknar idag en värdig bostad. Många av dem saknar dessutom tillgång till andra mänskliga rättigheter såsom vatten, mat, vård och att få känna sig trygg. Att ha en egen bostad och tillgång till vatten minskar fattigdom och innebär tydliga hälsoförbättringar. Det minskar dessutom risken för dödliga sjukdomar. Barn får en naturlig plats att studera, vilket skapar bättre chanser till en slutförd utbildning och ett yrke. Hållbara bostäder ger även bättre skydd vid naturkatastrofer.


Riksbyggen stödjer We Effects projekt ”Från slum till säkerhet”; ett bostadsprojekt som arbetar för att förbättra livsvillkoren för familjer som lever i slummen. Här ligger särskilt fokus på kvinnor och barn och att stötta utvecklingen av olika lokala kooperativ. Med hjälp av Riksbyggens engagemang och ekonomiska bidrag kan utbildning och rådgivning ges till medlemmar i bostadskooperativ, för att fler ska kunna bygga nya bostäder och trygga bostadsområden. Genom affärsutveckling skapas också försörjningsmöjligheter till medlemmar i kooperativen som bidrar till drömmen om ett eget hem.

Samarbete är nyckeln

Genom stödet till We Effect visar Riksbyggen vad arbete med den sjätte principen kan bidra till. Tillsammans med boende i bostadsrättsföreningar har de lyckats stärka arbetet för allas rätt till en bostad och de samlar nu in drygt 2 miljoner kronor i bidrag per år. Genom sitt samarbete med We Effect och andra kooperativa företag visar Riksbyggen att verklig skillnad kan göras om man gör det tillsammans.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.