Att leva sina kooperativa principer: Konsumentföreningen utbildar om hållbarhet

Kooperationer över hela världen baserar sin verksamhet på de sju kooperativa principerna. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning är den femte principen – en princip som lever starkt i KfS, Konsumentföreningen Stockholm.

Ökad medvetenhet för alla

Kooperativa företag värdesätter att utbilda och kompetensutveckla sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda. Förutom att kunna utveckla verksamheten framåt, är syftet även att upplysa allmänheten, särskilt unga och opinionsbildare, om kooperationens särart och fördelar.  Detta kommer till uttryck i den femte kooperativa principen om Utbildning, kompetensutveckling och upplysning.

KfS, visar prov på den femte kooperativa principen Utbildning genom sina många utbildningsinitiativ med hållbarhetsfokus. Målet är att tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle genom att kontinuerligt utbilda medlemmar, förtroendevalda och allmänheten. Detta genom såväl fysiska som digitala lösningar.

Utbildning för förtroendevalda, medlemmar och allmänheten

Kapten RekoKfS erbjuder utbildningsprogram och kompetensutveckling för sina förtroendevalda med syfte att föra verksamheten framåt. Förutom en obligatorisk grundutbildning genomförs utbildningar om exempelvis Coops medlemsprogram, Egna varumärken (EVM), biståndsorganisationen We Effect och Fairtrade.

För att öka den yngre generationens medvetenhet kring miljö och hållbarhet, genomförs även flertalet insatser för barn, unga och deras föräldrar. Genom exempelvis initiativet Kapten Reko har hittills 250 förskolor och runt 5000 barn lärt sig att slänga mindre mat och sortera avfall på rätt sätt.

Mentor

Och tillsammans med Mentor Sverige som arbetar för att minska användningen av droger och våld bland ungdomar, genomförs föräldrakurser och seminarier för medlemmar med barn i olika åldrar, på såväl svenska som på andra språk.

Digitala lösningar för att nå fler

För att göra information om miljö och hållbarhet mer tillgänglig, har KfS tagit fram digitala lösningar. Med apparna Tillsatsappen och Märkesappen, kan medlemmar lära sig om tillsatser i maten de äter och söka upp information om olika märkningar på bland annat livsmedel och elektronik. Dessutom har KfS byggt en kampanjsida med information om hur man kan minska sitt matsvinn, och i programserien Hållbara kollen förs samtal med sakkunniga personer om hållbarhetsfrågor.

KfS utbildningsarbete visar tydligt hur ramverket för de kooperativa principerna kan användas i praktiken. Genom att erbjuda utbildning, upplysning och kompetensutveckling gynnas såväl den kooperativa verksamheten i sig som miljön och människan i stort.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.