Att leva sina kooperativa principer: HSB arbetar för klimatneutrala byggen och mer hållbara boenden

De sju kooperativa principerna fungerar som värdegrund för kooperativa företag över hela världen. Samhällshänsyn är den sjunde kooperativa principen. Hos HSB ser vi en bostadskooperation där hållbarhetsfrågor står högt på agendan, med fokus på hållbara byggen, utveckling av framtidens bostäder och maximering av socialt ansvar.

Samverkan med medlemmar skapar bättre och mer hållbara boenden

Den sjunde principen Samhällshänsyn innebär att kooperativa företag arbetar för och bidrar till en hållbar utveckling av samhället, enligt riktlinjer som godkänns av deras medlemmar.

Hos HSB ligger den sjunde kooperativa principen till grund för deras uppdrag. Nämligen att vara en hållbar samhällsbyggare och minska klimatpåverkan. HSB drivs inte av kortsiktig vinst, utan snarare av sina medlemmars intressen. Här är ett stort fokus att skapa bättre och mer hållbara boenden för medlemmarnas bästa.

Miljöbyggnader och klimatneutrala byggen är målet

HSB ägs av 670 000 medlemmar och är Sveriges största bostadskooperation. Här lyssnar man på vad som är viktigt för medlemmarna, och hållbarhetsfrågorna står högt på deras agenda. Idag har över 100 av HSB:s byggnader certifieringen Miljöbyggnad. Ambitionen är att all nyproduktion inom HSB ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad.

Riksdagen har beslutat noll nettoutsläpp till 2045 och idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av klimatpåverkan i Sverige. Genom HSBs initiativ hoppas de minimera miljöpåverkan från både byggande och boende och ta ett större socialt ansvar. Företaget har en aktiv roll i Färdplanen för en klimatneutral byggsektor, som genom samverkan i byggbranschen arbetar för att minska klimatpåverkan avsevärt.

HSB är idag den aktör med störst installerad effekt solceller, drygt 16 MW på taken i HSBs medlemsbostadsrättsföreningar och hyresfastigheter, och ytterligare 20 MW i HSB solpark i Strängnäs ägd tillsammans med medlämmarna. Denna park är Sveriges största.

Utvecklar och formar framtidens bostäder

I ett initiativ att ta fram framtidens hållbara boende, utvecklar forskare i nära samråd med näringsliv dessutom HSB Living Lab – en byggnad på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Byggnaden fungerar som ett levande laboratorium för forskare att utveckla och testa idéer i en verklig boendemiljö; idéer som senare kan skalas upp och användas i HSBs byggnader. Idag finns det 29 lägenheter i Living Lab-byggnaden, där hyresgästerna får agera testpersoner medan framtidens boende utvecklas.

HSB Living Lab

 

HSB Living Lab är upprättat och drivs av 12 samarbetspartners. Syftet med projektet som kommer att vara under 10 års tid, är att samla in kunskap om hur HSB kan utveckla sina byggnader och minska miljöpåverkan genom energisnåla och smarta lösningar för boende. Det kan exempelvis handla om lösningar energisnåla badrumsgolv, gröna fasader och vattenrening.

Genom HSBs alla miljöinitiativ visar bostadskooperationen upp den sjunde principen Samhällssyn med bravur. Genom flertalet aktiviteter syftar de till att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.